papierformaten

Papierformaten
Voor de maat-aanduiding drukwerk wordt meestal gebruik gemaakt van gestandaardiseerde formaten.
Deze maten worden aangeduid middels een letter-cijfer combinatie.

Van de in Europa veelal gebruikte A-maten,
treft u hieronder de meest gebuikten aan (maten zijn in mm);
A0: 841 x 1.189mm
A1: 594 x 841mm
A2: 420 x 594mm
A3: 297 x 420mm
A4: 210 x 297mm
A5: 148,5 x 210mm
A6: 105 x 148,5mm
A7: 74,25 x 105mm